Phim ngắn thư pháp ” Đi tìm khoảng cách”


Đây là một phim ngắn rất ý nghĩa được hoàn thành với một ekip chuyên nghiệp từ Hoa Kỳ. Đặc biệt phần nhạc phim được thực hiện bởi nhà soạn nhạc nổi tiếng cho những bộ phim điện ảnh quốc tế Chistopher Wong. Bộ phim nói về sự hoà hợp cũng như là khoảng cách giữa hai nền văn hoá khác nhau cùa đôi bạn trẻ Hoàng và Hanna.

Phim Ngắn Ngu Đồ

Đăng Bởi Sự kiện: Video Nổi Bật

Đầu năm 2018, Đăng Học đã cho ra mắt một bộ phim ngắn mang tên “Ngu Đồ”. Bộ phim nói về thực tại của thư pháp Viêt Nam và nêu ra sực khác nhau…..