Đá thư pháp mang lại tính thẩm mỹ cao cũng như dễ trang trí